Regulamin

Regulamin Room Escape Warszawa

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.roomescape.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w Room Escape Warszawa uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.roomescape.pl, telefonicznie pod numerem 503 966 012 lub osobiście w siedzibie Room Escape Warszawa przy ulicy Waryńskiego 9 (wejście przez bramę od ulicy Śniadeckich 1/15) i przy ulicy Inżynierskiej 1.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) liczba uczestników

b) nazwa wybranego pokoju

c) data i godzina rezerwacji

d) język prowadzenia (polski lub angielski)

e) numer telefonu kontaktowego

f) adres email

g) sposób płatności

h) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem. Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

3.4 Rezerwację można odwołać za pomocą linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie bądź osobiście.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:

4.1 Gra w Room Escape Warszawa odbywa się w jednym z 6 pokoi: Piwnica, Indiana, Laboratorium przy ulicy Waryńskiego 9 (wejście przez bramę od ulicy Śniadeckich 1/15) oraz Wehikuł Czasu, Muzeum i Pokój Rycerski przy ulicy Inżynierskiej 1.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Room Escape Warszawa. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, film wprowadzający, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Room Escape Warszawa mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Room Escape Warszawa. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Room Escape Warszawa dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Room Escape Warszawa mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Room Escape Warszawa przed rozpoczęciem zabawy.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Room Escape Warszawa pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 Room Escape Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność

6.1 Płatności w Room Escape Warszawa dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, w Euro lub Voucherem Prezentowym.

6.2 Koszt gry to 180 zł w dni robocze po godzinie 15.00 oraz w weekendy i święta lub 150zł w dni robocze przed godziną 15.00.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery

7.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Room Escape Warszawa w dowolnym pokoju.

7.2 Voucher można zakupić w siedzibie Room Escape Warszawa. Koszt Vouchera to 180 zł.

7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu

7.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.